Danh sách sinh viên nhận học bổng 2013

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 894 | Cật nhập lần cuối: 10/15/2015 5:40:20 AM | RSS

TT

Họ và tên

Lớp

Số tiền

Nguyễn Thanh Tùng

A5K68 – Thủ khoa kì thi tuyển sinh Đại học chính quy khối A năm 2013 của trường ĐH Dược Hà Nội.

3.600.000đ

Sùng Bả Sai

A2K67

3.425.000đ

Lê Thị Dinh

A1K67

3.425.000đ

Bạch Văn Dương

A7K67

3.425.000đ

Nguyễn Văn Đạt

A2K67

3.425.000đ

Đỗ Văn Đức

A4K67

3.425.000đ

Lâm Thị Hoa

A6K67

3.425.000đ

Lê Thị Huyền Nhung

A3K67

3.425.000đ

Nguyễn Thị Oanh

A3K67

3.425.000đ

Hoàng Thị Phương

A6K67

3.425.000đ

Nguyễn Thị Thảo

A1K67

3.425.000đ

Nguyễn Thị Vân

A2K67

3.425.000đ

Ngô Thị Dịu

A1K68

3.425.000đ

Nguyễn Thị Dung

A2K68

3.425.000đ

Lê Đức Mười

A1K68

3.425.000đ

Nguyễn Văn Trung

A5K68

3.425.000đ

Lê Thị An

A2K67

3.425.000đ

Nguyễn Đỗ Hoàng

A3K67

3.425.000đ

Đàm Thu Hiền

A2K67

3.425.000đ

Đỗ Thị Hoàn

A4K67

3.425.000đ

Đào Thị Oanh

A6K67

3.425.000đ

Nguyễn Thị Thu Thảo

A7K67

3.425.000đ

Hoàng Thị Dưỡng

A1K68

3.425.000đ

Bùi Phương Hạnh

A5K68

3.425.000đ

Lâm Thị Hoa

A3K68

3.425.000đ

Chu Thị Hạnh

A3K67

3.425.000đ

Lại Cao Hiền

A4K67

3.425.000đ

Trịnh Thị Hòa

A3K67

3.425.000đ

Nguyễn Thị Thu Hương

A3K67

3.425.000đ

Đào Thị Hiếu Thảo

A4K67

3.425.000đ

Lê Thị Thủy

A6K67

3.425.000đ

Trần Thị Hương

A2K68

3.425.000đ

Phạm Văn Sơn

A1K68

3.425.000đ

Cao Huy Bình

A4K67

3.425.000đ

Nguyễn Thị Hiền

A6K67

3.425.000đ

Võ Thị Như Hoa

A2K67

3.425.000đ

Nguyễn Văn Minh

A6K67

3.425.000đ

Đỗ Thị Tuyết

A6K67

3.425.000đ

Lê Thị Hoa

A1K68

3.425.000đ

Lê Thị Phương

A1K68

3.425.000đ

Bùi Văn Thuần

A3K68

3.425.000đ