Chính thức ra mắt quỹ hỗ trợ sinh viên đại học Dược Hà Nội

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 846 | Cật nhập lần cuối: 9/28/2015 10:53:35 PM | RSS

Quỹ Hỗ trợ sinh viên Đại học Dược Hà Nội, là một tổ chức phi lợi nhuận, do nhóm cựu cán bộ Hội sinh viên, Đoàn Thanh Niên trường Đại học Dược Hà Nội khởi xướng cùng các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân cựu sinh viên từng theo học tại Đại học Dược Hà Nội có tâm huyết đối với sinh viên sáng lập. Quỹ được thành lập theo quyết định số 3801– QĐ/UBND do Ủy ban nhân dân TP Hà Nội cấp ngày 10/8/2015. Tháng 10/2015, Quỹ chính thức ra mắt và giới thiệu hoạt động đến công chúng.

1. THÔNG TIN CHUNG:

Tên tiếng Việt: Quỹ Hỗ Trợ Sinh Viên Đại Học Dược Hà Nội.

Tên gọi tắt : Quỹ Đại học Dược Hà Nội.

Tên tiếng Anh: Hanoi University Pharmacy Student Support Foundation.

Trụ sở : Số 23, ngõ 16 phố Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP.Hà Nội.

2. TÔN CHỈ, MỤC ĐÍCH

- Quỹ Hỗ Trợ Sinh Viên Đại Học Dược Hà Nội là quỹ xã hội - từ thiện, hoạt động không vì lợi nhuận; nhằm mục đích thực hiện các hoạt động khuyến học, khuyến tài, hỗ trợ học bổng cho sinh viên trường Đại học Dược Hà Nội có hoàn cảnh khó khăn, có nhiều nỗ lực, phấn đấu rèn luyện; két nối, tạo điều kiện hỗ trợ cho sinh viên trong quá trình học tập, nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp, đóng góp vào sự nghiệp đào tạo thế hệ Dược sỹ trẻ của trường Đại học Dược Hà Nội.

- Quỹ được hình thành từ nguồn vốn đóng góp ban đầu của sáng lập viên và tự tạo vốn trên cơ sở vận động quyên góp, vận động tài trợ, các khoản đóng góp hoàn toàn tự nguyện của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước, các hoạt động khác theo quy định của pháp luật để thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích hoạt động của Quỹ.

3. NGUYÊN TẮC, PHẠM VI HOẠT ĐỘNG:

* Quỹ hoạt động dựa trên nguyên tắc:

- Không vì lợi nhuận.

- Tự nguyện, tự tạo và bảo toàn vốn, tự trang trải chi phí hoạt động và chịu trách nhiệm trước pháp luật bằng tài sản của Quỹ;

- Công khai, minh bạch về thu, chi, tài chính, tài sản của Quỹ;

- Quỹ hoạt động theo điều lệ quỹ được UBND thành phố Hà Nội công nhận và tuân thủ pháp luật, chiun sự quản lí nhà nước của các Sở Y tế các sở, ban, ngành liên quan về lĩnh vực Quỹ hoạt động;

- Không phân chia tài sản Quỹ trong thời gian Quỹ đang hoạt động.

* Phạm vi hoạt động:

Quỹ hoạt động trong phạm vi thành phố Hà Nội, được tổ chức, vận động, huy động nguồn tài trợ, hỗ trợ trong phạm vi thành phố Hà Nội của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước.

* Địa vị pháp lý: Quỹ có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản của ngân hàng theo quy định của pháp luật.

4. TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG VÀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

* Tổ chức

Quỹ có cơ cấu gồm: Hội đồng quản lý Quỹ, Ban Kiểm soát quỹ, Ban điều hành quỹ và các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ (nếu có).

* Hoạt động

- Quỹ sẽ tổ chức các hoạt động vận động quyên góp và tiếp nhận tài trợ theo nguyên tắc được phê duyệt để hỗ trợ các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, có nhiều nỗ lực, phấn đấu rèn luyện, học tập đang theo học tại Đại học Dược Hà Nội.

- Quỹ quản lí tài sản, các hoạt động thu chi theo các điều khoản đã được phê duyệt.

* Chức năng, nhiệm vụ

- Sử dụng nguồn vốn của Quỹ để hỗ trợ, tài trợ cho các đối tượng, các chương trình, dự án, lĩnh vực phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Quỹ và quy định của pháp luật.

- Tiếp nhận và quản lí tài sản được tài trợ, viện trợ theo ủy quyền từ các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện các hoạt động theo hợp đồng ủy quyền phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Quỹ và quy định của pháp luật.

- Tiếp nhận tài sản từ các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước tài trợ, hiến, tặng hoặc bằng các hình thức khác theo quy định của pháp luật để tạo nguồn vồn của Quỹ.

5. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC NHẬN HỖ TRỢ

* Đối tượng nhận hỗ trợ

Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, có nhiều nỗ lực, phấn đấu rèn luyện, học tập đang theo học tại trường ĐH Dược Hà Nội.

* Điều kiện nhận hỗ trợ

- Gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách.

- Không vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế nhà trường;

- Chưa được nhận học bổng thường kì (ngoài ngân sách) của các tổ chức, cá nhân khác.

- Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn theo đề nghị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên, cán bộ lớp trường ĐH Dược Hà Nội hoặc thông qua các kênh thông tin chính thức của các cơ quan nhà nước (báo chí, truyền hình...)

- Các trường hợp khác do Hội đồng quản lí Quỹ quyết định.